22/09/2023

สุโขทัย-สวรรคโลกจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองสวรรคโลก รับนักท่องเที่ยวสักการะขอพรปีใหม่

สุโขทัย-สวรรคโลกจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองสวรรคโลก รับนักท่องเที่ยวสักการะขอพรปีใหม่

วันนี้ 31 ธันวาคม 2565 บริเวณศาลหลักเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นสื่อสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนชาวสวรรคโลก ที่จะได้แสดงออกถึงความเคารพและเลื่อมใสต่อศาลหลักเมืองสวรรคโลก อีกทั้งยังส่งเสริมให้อนุชนรุ่นหลังได้ร่วมกันสืบสานสมโภชศาลหลักเมืองสวรรคโลก ประจำปีต่อไป

สืบเนื่องจาก เทศบาลเมืองสวรรคโลกได้จัดสร้างเสาหลักเมืองสวรรคโลกและศาลหลักเมือง สวรรคโลก โดยได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนตลอดจนประชาชนชาวอำเภอสวรรคโลกให้มีการ จัดสร้างขึ้น ณ บริเวณสวนสาธารณะ สี่แยกทางเข้าโรงพยาบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เพื่อระลึกถึงประวัติศาสตร์เมืองสวรรคโลก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนในอำเภอสวรรคโลกตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ-พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ซึ่งในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดศาลหลักเมืองสวรรคโลกอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ยังความปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวอำเภอสวรรคโลก และชาวจังหวัดสุโขทัยอย่างยิ่ง


วันนี้ เวลา 06.00 น. เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยนายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก และคณะผู้บริหารบุคลากรในสังกัด และชาวสวรรคโลก จัดงานสมโภชศาลหลักเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2565 ณ บริเวณสี่แยกศาลหลักเมืองสวรรคโลกขึ้น กิจกรรมภายในงานมีพี่น้องชาวอ.สวรรคโลกและส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 99 รูป โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสวรรคโลก อัยการ นายอำเภอสวรรคโลก ผู้กำกับการสภ.สวรรคโลก นายกเทศมนตรีฯและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในอ.สวรรคโลก หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสวรรคโลก โดยพราหมณ์จังหวัดสุโขทัย มีนายสมเจตน์ ลิมประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สส.เขต 3 จ.สุโขทัย ประธานห่มผ้าแพรเสาหลักเมืองสวรรคโลก


โดยกิจกรรมงานสมโภชศาลหลักเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2565 โดยมีประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวรวมทั้งชาวสวรรคโลกที่เดินทางกลับภูมิลำเนาที่ผ่านไปผ่านมาเข้ากราบสักการะขอพรศาลหลักเมืองสวรรคโลก ซึ่งเป็นสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวรรคโลก ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ขึ้นปีใหม่กันอย่างต่อเนื่องด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการ ครูและนักเรียนในสังกัด และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า สมาคมต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไปในอ.สวรรคโลก ร่วมกิจกรรมรำสักการะศาลหลักเมืองสวรรคโลก จำนวน 500 ชีวิต แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองร่วมรำบวงสรวงศาลหลักเมืองสวรรคโลกในครั้งนี้ด้วย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

You may have missed