22/09/2023

สสสส.11-12 เข้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

สสสส.11-12 เข้าอวยพรปีใหม่ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

วันที่ 4 มกราคม ที่สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ นายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ประธานนักศึกษา สสสส.รุ่น 12 นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) เข้าอวยพร และขอพรปีใหม่จาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล เนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี 2566

นอกจากนี้ พล.อ.ต.หญิง ดร.พัชรี
พิพิธสุขสันต์ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่น 11 เข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ในครั้งนี้ด้วย

You may have missed