22/09/2023

พัทลุง-ดร.นาที เปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจรจังหวัดพัทลุง

พัทลุง-ดร.นาที เปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจรจังหวัดพัทลุง

ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฯ ( นายอนุทิน ชาญวีรกูล ) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Mini M.M. in Health สัญจรจังหวัดพัทลุง โดยมี รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ นายสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.ดวงใจ บรรทัพ และผู้เข้าร่วมอบรมให้การต้อนรับ
ด้านทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย จัดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข”( Mini M.M. in Health ) รุ่นสัญจรจังหวัดพัทลุง เป็นการจัดฝึกอบรมในสถานที่ของหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้บริหาร และผู้ที่จะเตรียมตัวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารด้านสาธารณสุขให้เป็นผู้ที่ดี เก่ง และสามารถบริหารงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ และเอื้อต่อการปฏิบัติงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 62 คน อบรมระหว่างวันที่7 มกราคม -23 เมษายน 66 ณ.โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 

You may have missed