22/09/2023

กำแพงเพชร – จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

กำแพงเพชร – จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

วันที่ 12 ม.ค.66 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า พระยาลิไท วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน 99 รูป โดยมีพระราชวชิรเมธี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค เป็นจำนวนมาก

จากนั้น เวลา 10.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมือง นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบผ้าไตรจำนวน 99 ชุด ให้กับนาคที่เข้าร่วมโครงการบรรชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ตลอดจนเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะภาค 4 เจ้าอาวาสวัดคูยาง เป็นประธานสงฆ์ มีนางกาญจนี รุจนเสรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดกำแพงเพชร/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร รอง ผอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ วัฒนธรรมจังหวัดฯ พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมในพิธี จำนวนมาก

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจะศึกษาพระไตรปิฏก เพื่อการดำรงชีวิต พุทธประวัติ แนวทางปฏิบัติสมาธิเจริญจิตตภาวนา และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตลอดระยะเวลา 15 วัน และลาสิกขาบทในวันที่ 26 มกราคม 2566 ซึ่งอยู่ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 12-26 มกราคม 2566 ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร//////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.กำแพงเพชร

You may have missed