22/09/2023

กาฬสินธุ์ ถอดแบบบทเรียนจากขอนแก่นพัฒนาเมืองสู่เมืองการเรียนรู้

จังหวัดกาฬสินธุ์ ถอดแบบบทเรียนจากขอนแก่นพัฒนาเมืองสู่เมืองการเรียนรู้ โดยได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


วันที่ 13 มกราคม 2566 รศ.ดร.กตัญญ แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และเครือข่ายความร่วมมือ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคม ได้ร่วมเสวนา “เมืองแห่งการเรียนรู้สู่บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง:ถอดแบบบทเรียนจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง” ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมกลไกการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ระหว่างเอกชน ประชาชนและนักจัดการเรียนรู้ (City Learning Administrator) และยกระดับกิจกรรมเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วม ในการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่ ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดตั้งบริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง


โดยการจัดเวทีเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เดือน ธันวาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาฬสินธุ์ (หอศิลป์) ศาลากลางหลังเก่า ได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กล่าวรายงาน และรศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ


รศ.ดร.กตัญญ กล่าวอีกว่า จากการ เสวนา “เมืองแห่งการเรียนรู้สู่บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง : ถอดบทเรียนจากบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง”ภายใต้โครงการวิจัย “การวิจัยและพัฒนาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อการเรียนรู้” ได้ฉายภาพอนาคตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ผ่านกระบวนการเมืองแห่งการเรียนรู้ ภายใต้นโยบายเมืองอุดมสุข (เมืองน่าอยู่ เมืองน่าศึกษา เมืองน่าลงทุนและเมืองน่าท่องเที่ยว) ซึ่งในงานได้มีการถอดบทเรียนจากกระบวนการจัดตั้ง บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง

โดยนายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช. ทวี/ประธานกรรมการ, บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง(เคเคทีที)จำกัด, คุณชาญณรงค์ บุริสตระกูล ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น / กรรมการผู้จัดการบริษัทอีสานพิมานกรุ๊ป, ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ขอนแก่น, คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ และนายเจริญลักษณ์ เพ็ชรประดับ นายกสมาคมผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น


อย่างไรก็ตาม ในเวทีเสนวนา ได้เสนอแนวทางการพัฒนาเมืองผ่านกระบวนการจัดตั้ง บริษัทกาฬสินธุ์พัฒนาเมือง ตลอดจนได้สรุปการเสวนาและแนวทางการดำเนินต่อไป โดยเสนอให้มีการประชุมของทีมกาฬสินธุ์พัฒนาเมืองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่เกิด 1 ปี จะเกิดผลที่ชัดเจนต่อไป ทั้งนี้ในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ในการดำเนินกิจกรรมเชิงพื้นที่ โดยมี รศ.ดร.กตัญญ แก้วหานาม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นหัวหน้าชุดโครงการ

You may have missed