22/09/2023

ตาก – ธกส.ระดมทีมงานและสื่อภาคเหนือตอนล่าง โปรโมทเปิดตลาด online สร้างร้าน Farm Me Market ผ่าน Application Line ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่

ตาก – ธกส.ระดมทีมงานและสื่อภาคเหนือตอนล่าง โปรโมทเปิดตลาด online สร้างร้าน Farm Me Market ผ่าน Application Line ช่วยสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่

นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ระดมเจ้าหน้าที่ ธกส. ทีมงานและสื่อมวลชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 9 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ สุโขทัย นครสวรรค์ พิษณุโลก พิจิตร ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และ ตาก ซึ่งทาง ผู้อำนวยการสำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ตาก นำโดย นายปรีชา สุภา ได้มอบหมายให้ นายศิลปชัย ธัญการกรกุล ผู้จัดการสาขา ธกส. แม่สอด นำสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมการแถลงข่าวการเปิดตลาดออนไลน์ในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการพาไปเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านเสรีราษฎร์ สวนพงษ์คุ้มภัย และเยี่ยมชมโรงงานคัดแยกกล้วยหอมไร่ภักดี ส่งเข้า 7-11 และการแปรรูปกล้วยหอม อ.พบพระ จ.ตาก นอกจากนี้แล้ว นายภูมิ เกลียวศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนล่าง ยังได้แถลงผลการดำเนินงานในรอบปี2565 ที่ผ่านมาและสื่อสารงานธนาคาร ธกส.ที่จะขับเคลื่อนต่อไป อีกทั้ง ธ.ก.ส.ยังช่วยทำหน้าที่ ในการหาตลาดให้แก่ลูกค้า โดยแบ่งเป็น ตลาด offline และ ตลาด online ในส่วนของตลาด offline มีการให้พื้นที่หน้าสาขา นำสินค้ามาจำหน่าย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง การจัดทำ MOU กับ ห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัส บิ๊กซี ท๊อปซุปเปอร์มาร์เกต ในการให้เกษตรลูกค้าธนาคารน าสินค้าไปจำหน่ายโดยไม่คิดค่าเช่าที่ การสนับสนุน ส่วนตลาด online ได้สร้างร้าน Farm Me Market ผ่าน Application Line โดยเป็นสื่อกลาง ให้ทุกจังหวัดในพื้นที่นำสินค้าพรีเมี่ยมจำหน่ายผ่าน Platfrom นี้ โดยธนาคารเข้าไปให้ความรู้ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณท์ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ ให้ความรู้ในการจัดทำสื่อผลิตภัณท์ การซื้อขาย ระบบการเงิน การจัดสต๊อกสินค้าและการขนส่ง เพื่อเป็นช่องทาง เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าอีกทางหนึ่ง
//////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

 

You may have missed