22/09/2023

สถาบันพระปกเกล้า กระตุ้นต่อมสำนึกอักเสบ” จัดกิจกรรมอ่านนิทาน “หนูดี … ทำได้” รับขวัญวันเด็กแห่งชาติ

สถาบันพระปกเกล้า กระตุ้นต่อมสำนึกอักเสบ” จัดกิจกรรมอ่านนิทาน “หนูดี … ทำได้” รับขวัญวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ลานประชาชน รัฐสภา นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำทีมพนักงานศูนย์สื่อสารองค์กร และสำนักการเมืองภาคพลเมือง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566

โดยนายชวน หลีกภัยประธานรัฐสภา ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรม ทั้งนี้สถาบันพระปกเกล้า ได้นำเกมส่งเสริมความรู้หน้าที่พลเมือง คลิปวิดิโอ “ต่อมสำนึกอักเสบ” กิจกรรมอ่านนิทาน “หนูดี … ทำได้” กิจกรรมเกมบิงโก เสริมทักษะความรู้รอบตัว กิจกรรมวาดภาพระบายสี และอีกมากมาย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารหลายท่าน อาทิ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการวุฒิสภา , ผศ. ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้ง เด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง เยี่ยมชมบูธและร่วมกิจกรรมกับทางสถาบันฯ อย่างคับคั่ง ภาพรวมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานของน้องๆ เยาวชนตลอดทั้งวัน
///

You may have missed