22/09/2023

สมุทรสงคราม-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจัดงานวันครูแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ

สมุทรสงคราม-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามจัดงานวันครูแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูที่อุทิศตนเพื่อการศึกษาของชาติ

วันนี้(16 มกราคม 2566) ที่โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามได้จัดงานวันครูประจำปี 2566 ขึ้น เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และเชิดชูเกียรติวิชาชีพครูให้สังคมรับรู้ถึงบทบาทครูรวมทั้งส่งเสริมความสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ มีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยประกอบพิธีสงฆ์ พระครูปลัดกฤตพรต กิตติปัญโญ เจ้าอาวาสวัดศรีศรัทธาธรรม. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน 9 รูปเจริญชัยมงคลคาถา ก่อนจะปะพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธี
จากนั้นเป็นพิธีบูชาบูรพาจารย์ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยนางสาวณัฐจิตรา พวงทิพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ ตัวแทนครูอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์, นายเดชา บุญชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขายี่สาร ผู้แทนครูอาวุโสนอกประจำการกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์ จากนั้นนางวันทนา จันทร์ดวง ครูโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม ครูอาวุโสในประจำการนำผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันครู พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น รวม 12 คน สำหรับวันครูแห่งชาติถูกดำริขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2499 โดยจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ภายหลังได้กำหนดให้วันที่ 16 มกราคมซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวันครูหลังจากพระราชบัญญัติครูประกาศใช้ 12 ปี
กวีชัย/สมุ​ทรสงคราม

You may have missed