22/09/2023

ศาลอุทธรณ์ จัดโครงการรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ศาลอุทธรณ์แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส” ปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

ศาลอุทธรณ์ จัดโครงการรับบริจาคโลหิตภายใต้โครงการ “ศาลอุทธรณ์แบ่งปันโลหิต ต่อชีวิต เพิ่มโอกาส” ปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยท่านนิวิษฐชัย สำเนาพันธ์ รองประธานศาลอุทธรณ์ เปิดโครงการบริจาคโลหิต ร่วมกับ สภากาชาดไทย มีหน่วยงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก อาทิเช่น
-โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
-โรงเรียนข่าวทหารบก กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการทหารบก
-กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
-บริษัท บิลเลี่ยนไทยซัพพลายส์ จำกัด โดย คุณอิสรีย์ ภักหาญสวัสดิ์
-บริษัท รักษาความปลอดภัย ทีวีเค จำกัด โดย ดร.ปิยพจน์ ตุลาชม

พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้การสนับสนุน โดยคุณสรวีย์ รัฐพิทักษ์ถิรดา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ผศ.พรทิวา วิจิตรโกเมน อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ คุณณิชารัศม์ โชติอนันต์ธิคุณ ผู้ให้คำปรึกษาทางจิตสังคม ศาลอาญากรุงเทพใต้

โครงการบริจาคโลหิต ศาลอุทธรณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาวิกฤตเลือดในคลังไม่เพียงพอ และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือด โดยกำหนดจัดขึ้นในพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 3 อาคารศาลอุทธรณ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

You may have missed