22/09/2023

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ ดูสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าเทศบาล ตำบลท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ ดูสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้าเทศบาล ตำบลท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 66 เวลา 10:00 น.ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พิภพ จา นายกเทศมนตรีตำบลท่าเดื่อ ลงพื้นที่ดูและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเป็นโครงการสถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า เริ่มรับมอบมาจากกรมชลประทาน ปัจจุบัน แรงดันน้ำต่ำและมีท่อรั่วซึมหลายจุดทำให้ไม่สามารถลำเลียงน้ำไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งก็ส่งน้ำมีขนาด 12 นิ้วเดิมเป็นท่อ PVC ได้ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเดินท่อเป็นระบบท่อ PE ซึ่งสามารถป้องกันเชื้อโรคและสารก่อมะเร็ง จากการลงพื้นที่ โดยขอจัดสรร งบประมาณเป็นจำนวนเงิน 36,480,000 บาท จากการลง พื้นที่ พบว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนหรือฤดูน้ำหลากระดับน้ำที่มีปริมาณสูงแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ ตั้งเทศบาลพยายามหาแหล่งเก็บน้ำในลักษณะแก้มลิงในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ในอนาคตอีกด้วย เกิดจากการลงพื้นในครั้งนี้ตนจะได้ช่วยประสานงานและติดตามงบประมาณ จากส่วนกลางในโอกาสต่อไป และนำเรียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบในโอกาสต่อไปอีกด้วย

You may have missed