22/09/2023

อัยการสูงสุดและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานอัยการภาค 2

อัยการสูงสุดและคณะ เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานอัยการภาค 2


ที่สำนักงานอัยการภาค 2 ท่าน นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุดและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานอัยการภาค 2 โดยมี นายชัยชนะ พันธุ์ภักดีดิสกุล อธิบดีอัยการภาค 2 พร้อมอัยการเจ้าหน้าที่พนักงานสำนักงานอัยการภาค 2 ให้การต้อนรับ


นำท่านนารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุดได้เข้าชม บูธ ของสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงานอัยการภาค 2 ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
หลังจากนั้น ได้เข้าร่วมประชุมข้อราชการกับอัยการจากจังหวัดต่างๆ ของสำนักงานอัยการภาค 2 ที่ห้องประชุมชั้น 2

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ชลบุรี 0909535645

You may have missed