22/09/2023

สุโขทัย-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

สุโขทัย-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันนี้ (24 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ ร้าน Café de Tree ตำบล ปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ และอป.มช.ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฯ
ทั้งนี้ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัดเชิงพื้นที่ให้กับสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จัดขึ้นเป็นเพื่อเป็นช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในพื้นที่จากสื่อมวลชน เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และมุ่งหวังให้สื่อมวลชนทุกแขนงนำข้อมูลจากภาครัฐไปขยายผลประชาสัมพันธ์ โดยใช้สื่อรูปแบบต่างๆ สื่อสารถึงประชาชนให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐต่อไป

You may have missed