22/09/2023

กองทัพเรือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กำลังพลสร้างภูมิคุ้มกันก่อนการระบาดในฤดูฝน

กองทัพเรือ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ กำลังพลสร้างภูมิคุ้มกันก่อนการระบาดในฤดูฝน


วันที่ 24 ส.ค.66 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ให้แก่กำลังพลในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ณ บริเวณโถงชั้น 1 กองบัญชาการกองทัพเรือพื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร


เนื่องจาก ปัจจุบันเป็นช่วงฤดูฝนซึ่งจะมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ คณะทำงานฯ จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการ , พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองทัพเรือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ได้จัดบุคลากรจาก กรมแพทย์ทหารเรือ ให้บริการ ซึ่งมีกำลังพลที่สนใจร่วมกิจกรรม จำนวน 600 นาย
อันเป็นกิจกรรม ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล อย่างเป็นรูปธรรม


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน 0909535645

#ROYALTHAINAVY
#กองทัพเรือ

You may have missed