22/09/2023

สมุทรสงคราม-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี

สมุทรสงคราม-พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพิธีรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มเครื่องหมายประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และผู้แทนรับพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี วันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ในการนี้จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดพิธีพระราชทานเข็มมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ แก่กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดจำนวน 7 ท่าน ได้แก่

1. ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด
2. ปลัดจังหวัด
3. นายอำเภอ 3 อำเภอ (เมืองฯ , อัมพวา , บางคนที)
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
5. หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

โดยมีนายสมนึก พรมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฯ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed