22/09/2023

#สมุทรสงคราม#โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีน ภาคตะวันตก ครั้งที่ 4/2566

#สมุทรสงคราม#โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีน ภาคตะวันตก ครั้งที่ 4/2566
โรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม จัดประชุมเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคตะวันตกครั้งที่ 4/2566 จำนวน 13 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม /ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต /ผู้จัดการโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน ต้อนรับดร.แสงชัย โสตถีวรกุล ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีน ภาคตะวันตก และคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม นาย เดชา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ
จากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคาร กิมเช็งฮอลล์ มูลนิธิสว่างเบญจธรรม(เม่งกักเซี่ยงตั๊ว)สมุทรสงคราม พร้อมชมการแสดงดนตรีจีน โดยนักเรียนโรงเรียน กงหลีเจี้ยนหมิน
ในการนี้ ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล ประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชน สอนภาษาจีน ภาคตะวันตก ได้มอบเงิน สนับสนุนโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมิน จำนวน 20,000 บาทโดยมี นายมนตรี เล็กวิจิตรธาดา ประธานมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม/ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนกงหลีเจี้ยนหมินสมุทรสงคราม เป็นผู้รับมอบ

ภาพ/ข่าว:รร.กงหลีเจี้ยนหมิน

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

You may have missed