22/09/2023

พังงา-อ.กะปงจัดพิธีเปิดโครงกาางานวันขนมไทยปีที่24อย่างคึกคัก

พังงา-อ.กะปงจัดพิธีเปิดโครงกาางานวันขนมไทยปีที่24อย่างคึกคัก
เมื่อวันที่31 ส.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ วัดป่าโมกข์ บ้านปากพู่ อ.กะปง จ.พังงา นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันขนมไทย โดยมีทางด้านนายธรรมเนียม บำรุง นายอำเภอกะปง และหัวหน้าส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การต้อนรับ พร้อมกับประชาชนในพื้นที่จำนวนมากที่ได้เข้ามาร่วมในพิธีดังกล่าว
โดยนางสาวชุติมา สนิทเปรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในนามคณะกรรมการผู้จัดโครงการวันขนมไทย กล่าวว่า การจัดงานวันขนมไทยอำเภอกะปงได้จัดติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา24ปีแล้ว จากอดีตการจัดงานวันขนมไทยเป็นกิจกรรมที่ดำเนินเฉพาะในชุมชน หมู่บ้านและตำบลในอำเภอกะปงที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึง พระครูโสภณวิริยาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโมกข์ ผู้ริเริ่มจัดงานวันขนมไทย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และสืบทอดวัฒนธรรมการทำขนมไทย ขนมพื้นบ้าน และเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมการทำขนมไทยขนมพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยมีฉันทามติให้วันที่31 ส.ค.66 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่นส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพังงา ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอกะปงภายในงานมีการแข่งขันการห่อขนม การสาธิตการทำขนม และกิจกรรมการแสดงของเยาวชนและประชาชนในอำเภอกะปง
ทางด้านนายธนาธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า การจัดงานวันขนมไทยของอำเภอกะปง มีมาเป็นระยะเวลานาน แสดงให้เห็นว่าชาวอำเภอกะปงมีความเข้มแข็งในการรักษาวัฒธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างสูง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงายินดีที่ได้มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน ให้การจัดงานวันขนมไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งกิจกรรมที่คณะจัดงานได้ดำเนินการนั้นนับว่าเป็นหน้าที่ชื่นชม โดยเฉพาะการสาธิจการทำกะละแมกระทะยักษ์ สาธิตวิธีการทำขนมไทยชนิดต่างๆ การแข่งขันการห่อขนมไทยซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ก่อให้เกิดความรักคุณค่าความภูมิใจในประเพณีในท้องถิ่นตลอดจนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน คนรุ่นหลังได้สืบทอดประเพณีและวัฒธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
ภาพข่าว
นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป /โกอู๋@ผู้สื่อข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา

You may have missed