22/09/2023

#สมุทรสงคราม# เกษตรอำเภอบางคนทีลงพื้นที่วินิจฉัยอาการเบื้องต้นของต้นส้มโอที่มีผลด่างเป็นปื้น

#สมุทรสงคราม# เกษตรอำเภอบางคนทีลงพื้นที่วินิจฉัยอาการเบื้องต้นของต้นส้มโอที่มีผลด่างเป็นปื้น
นางสาวอาลีวรรณ เวชกิจ เกษตรอำเภอบางคนที พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางคนที ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่วินิจฉัยอาการเบื้องต้นของต้นส้มโอที่มีผลด่างเป็นปื้น พบว่าเป็นร่องรอยที่เกิดจากการทำลายของไรแดง พร้อมให้คำแนะนำในการใช้สารเคมีกำจัดให้เหมาะสม เพื่อลดความรุนแรงของการทำลาย และให้คำแนะนำในการใช้สารชีวภัณฑ์ร่วมกับสารเคมีในการป้องกันแมลงศัตรูพืช เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว:สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม

มนัสนันท์ นามอำไพ
จ.สมุทรสงคราม

You may have missed