22/09/2023

สมุทรสงคราม-ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อยามตกทุกข์ยาก ขอความช่วยเหลือ

สมุทรสงคราม-ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเมื่อยามตกทุกข์ยาก ขอความช่วยเหลือ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สมุทรสงคราม ได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงครามว่า มีผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่จะขอ เดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อมาหางานทำที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเคยทำงานที่นี่ แต่ปัจจุบันสถานที่ที่เคยทำงานได้เลิกกิจการไปแล้ว จึงไปร้องขอเจ้าหน้าที่ตำรวจฯ ให้ช่วยประสานขอเงินค่าพาหนะในการเดินทางกลับจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่จึงประสานงานมาที่ สนง.พมจ.สส. ให้พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศกลับภูมิลำเนาเดิมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเงิน 720 บาท เป็นที่เรียบร้อย

You may have missed