22/09/2023

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น (พี่นน) คนของประชาชน(orange) ลงตรวจเยี่ยมดูปัญหาและข้อขัดข้องของโครงการ mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ที่ชุมชนเนียมกล่ำสามัคคี และ ที่ชุมชนลาดปลาเค้า ๒๔

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น (พี่นน) คนของประชาชน(orange) ลงตรวจเยี่ยมดูปัญหาและข้อขัดข้องของโครงการ mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ที่ชุมชนเนียมกล่ำสามัคคี และ ที่ชุมชนลาดปลาเค้า ๒๔

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น (พี่นน) คนของประชาชน(orange) ลงตรวจเยี่ยมดูปัญหาและข้อขัดข้องของโครงการ mobile พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ที่ชุมชนเนียมกล่ำสามัคคี และ ที่ชุมชนลาดปลาเค้า ๒๔ โดยเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าว ยังดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น และจะหมดโครงการในวันที่ ๓๐ กันยายนศุกร์นี้ หรือ จบงบประมาณปี ๒๕๖๖โดยตลอดระยะเวลา ๔ ปีเศษที่ผ่านมาพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ รวมถึงพื้นที่เขตลาดพร้าว ได้รับ การดูแลและประโยชน์อย่างยิ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด ๑๙ ที่ผ่านมา รถโมบายธงฟ้ากระทรวงพาณิชย์ยังคงให้บริการตลอดโดยไม่มีวันหยุดแต่อย่างใด การตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ตนเองได้ลงพื้นที่ไปสัมผัส ทุกคน พึงพอใจแต่ก็อาจจะมีร้านค้าย่อยๆในชุมชนอยู่บ้างที่ทำให้รายได้ลดลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เราก็ไม่ได้มาดำเนินการขายประจำทุกวัน โดยจะแวะไปสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง โดยต่อไปนี้ก็เป็นหน้าที่และนโยบายของคณะรัฐบาลชุดใหม่ ว่าโครงการดังกล่าวจะมีต่อเนื่องไปหรือจะหยุดอยู่เพียงแค่นี้ เพราะโครงการนี้เป็นโครงการที่ supplier ได้ช่วยเหลือกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นำสินค้ามาขายต่ำกว่าราคาทุน แม้ว่าราคาในท้องตลาด สินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นอาทิเช่นไข่ไก่, น้ำมันพืช, ข้าวหอมมะลิ 100% หรือข้าวเสาไห้เป็นต้น ตนเองต้องขอขอบคุณ กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายใน โดยเฉพาะนโยบายของ (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์) อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้เห็นความสำคัญและห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจ

You may have missed