22/09/2023

แม่ฮ่องสอน-สะพานบุญครูหนึ่งมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยบ้านห้วยผา องค์กรสาธารณประโยชน์ที่สร้างสุขและรอยยิ้ม

แม่ฮ่องสอน-สะพานบุญครูหนึ่งมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัยบ้านห้วยผา องค์กรสาธารณประโยชน์ที่สร้างสุขและรอยยิ้
นายชาติชาย น้อยสกุล ประธานคณะกรรมการอิสลามแม่ฮ่องสอน / รก. ปลัดเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน หรือ ทุกคนจะรู้จักกันในนามของ “สะพานบุญครูหนึ่ง” พร้อมทีมงานได้นำถุงยังชีพ น้ำดื่ม ที่นอนหมอน ผ้าห่ม และ วีลแชร์ 1 `คัน มอบช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้านห้วยผา ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2588 เวลา 22.00 น จำนวน 15 ครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
สะพานบุญครูหนึ่ง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ภาพที่เราที่เห็นจนชินตาในสื่อโลกออนไลน์ เป็นสะพานที่ให้การช่วยเหลือคนแม่ฮ่องสอน พลิกทุกวิกฤต ให้เป็นโอกาสของการช่วยเหลือ โดยไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น เชื้อชาติและศาสนา ผ่านสื่อโซเชียลอยู่อย่างสม่ำเสมอถึงการช่วยเหลือ สะพานบุญครูหนึ่ง จะทำหน้าที่เป็นสะพานในการรับบริจาค รวบรวมสิ่งของจำพวกข้าว สาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กและผู้ใหญ่ เสื้อผ้า ยา ขนม น้ำดื่ม ข้าวของเครื่องใช่ต่างๆ จากเครือข่ายกัลยาณมิตรทั่วประเทศ เพื่อช่วยประชาชนในพื้นที่ 7 อำเภอที่ยากจน ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
สะพานบุญครูหนึ่ง นอกจากการช่วยเหลือแล้ว ยังคงติดตามความก้าว หน้าความเป็นอยู่ ของผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ พบปะเยี่ยมเยียนทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กันและกัน ซึ่งที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 5 ปี สะพานบุญครูหนึ่งได้ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ แก่ชรา ผู้ป่วย กว่า 1350 ราย ผู้พิการ 620 ราย และการบริจาคช่วยเหลือโลงศพอีก 400 ใบ การส่งมอบความสุข การสร้างรอยยิ้มยังคงเดินหน้าต่อเนื่อง
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 081-9503127

You may have missed