22/09/2023

จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดตราด

จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดตราด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม และกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางไปจัดกิจกรรม สว.สอนกีฬา เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อันจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุง และซ่อมแซมห้องน้ำให้กับโรงเรียนตราษตระการคุณ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ด้านนายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานกรรมการฯ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการฯ และกล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างอบอุ่น และอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีพร้อมนี้คณะได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์อันจำเป็นในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับโรงพบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสน และอุปกรณ์อันจำเป็นจำหรับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ บ้านคลองสน อ.เกาะช้าง จ.ตราดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชนและครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

You may have missed