22/09/2023

กำแพงเพชร – จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566

กำแพงเพชร – จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566

ที่โรงยิม 1000 ที่นั่ง สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติดและสนับสนุนส่งเสริมให้เยาวชนมีพรสวรรค์ได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาโดยมี หัวหน้าส่วนราชการ,นายอำเภอ,ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวรายงาน

โดยจังหวัดกำแพงเพชรเล็งเห็นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจึงได้จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2566 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเงินอุดหนุนจาก เทศบาลเมืองหนองปลิง สนับสนุนร่วมกับบูรณาการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและได้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล 7 คนต้านภัยยาเสพติดขึ้นทั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 16 ทีม และทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 6,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 5,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม 3,500 บาท/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

You may have missed