22/09/2023

ประธานสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่นาเกลือมอบวีลแชร์ผู้สูงอายุ

ประธานสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่นาเกลือมอบวีลแชร์ผู้สูงอายุ

https://youtu.be/FB0rzb9-rpc

วันที่ 14 ก.ย.66 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา เดินทางมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ ม.4 ตำบลนาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ประกอบด้วย รายแรก นางสมบูรณ์ ชัยวัฒน์ อายุ 81 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108/4 และรายที่ 2 นางวันทนีย์ เจริญโชคชัยพานิช อายุ 70 ปี ทั้ง 2 รายเป็นผู้ชราที่เดินเหินไม่สะดวก จึงได้ติดต่อไปยังสำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา เพื่อขอยืมใช้รถวีลแชร์ดังกล่าว


ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยาได้รับบริจาควีลแชร์จากสถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่เมืองพัทยา จำนวน 10 คัน เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีความเคลื่อนไหวลำบาก และผู้มีความพิการทางร่างกายที่มีฐานะยากจนและมีความประสงค์ใช้งาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักสวัสดิการสังคม บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 ศาลาว่าการเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038 253 261
ซึ่งรถวีลแชร์ดังกล่าวเ มื่อเลิกใช้แล้ว ต้องส่งคืนแก่สำนักสวัสดิการสังคมเมืองพัทยา เพื่อส่งต่อผู้สูงอายุ และผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ แต่ฐานะยากจน ต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

You may have missed