22/09/2023

สุโขทัย-“น้ำคือชีวิต” อบจ.สุโขทัยรุดขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน

สุโขทัย-“น้ำคือชีวิต” อบจ.สุโขทัยรุดขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้ชาวบ้าน

นายมนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วยนายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธาน สภา อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแก่ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ติดตามการขุดเจาะบ่อบาดาล อ.บ้านด่านลานหอย และอ.เมืองสุโขทัย ระหว่าง13-15 กันยายน 2566 โดยนำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่จากกองช่างอบจ.สุโขทัย ผู้เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย และนายบรรเจิด เข็มคง สมาชิกสภาอบจ.สุโขทัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาภัยแล้งเรื่องน้ำเร่งด่วน พร้อมพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1, 7 ของต.วังน้ำขาว อ.บ้านด่านลานหอย และพี่น้อง ม.10 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย โดยมีผู้ใหญ่บ้านนายอภิวัฒน์ ชอบธรรม ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลโครงการฯ เพื่อสำรวจข้อมูลไว้ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อบจ.สุโขทัย ในปีงบประมาณต่อไป


สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

 

You may have missed