22/09/2023

เกษตร

อยุธยา – เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนาทุ่งมะขามหย่อง เป็นปฐมฤกษ์ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมวิถีชาวนาไทย

อยุธยา - เกษตรจังหวั...

You may have missed