สุรินทร์ กองทัพบก ไม่ทิ้งประชาชน มทบ.25 รุดช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย (ชมคลิป)

สุรินทร์ กองทัพบก ไม่ทิ้งประชาชน มทบ.25 รุดช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย

วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พร้อมด้วยกำลังพลชุดทหารช่าง ออกซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม ในพื้นที่บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 หลัง กำลังพลชุดทหารช่างจากกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 จำนวน 20 นาย

ทั้งนี้ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ได้มอบเครื่องอุปโภค – บริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือ แก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ชุดทหารช่างที่ออกให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ โดยวันนี้ได้ทำการช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย จำนวน 3 ราย ประกอบไปด้วย บ้านนายสุพรรณ สรสิทธิ์ เลขที่ 173 หมู่ที่ 1 บ้านกระเบื้องใหญ่ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เสียหายปานกลาง ได้ดำเนินการมุงหลังคาสันไทให้ใหม่

บ้านนางรำไพ สุพรรณสาย เลขที่ 66 หมู่ที่ 1 บ้านกระเบื้องใหญ่ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เสียหายปานกลาง ได้ดำเนินการมุงหลังคาสันไทให้ใหม่ บ้านนายณัฐพงษ์ คำชนะชัย เลขที่ 145 หมูที่ 1 บ้านกระเบื้องใหญ่ ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ เสียหายปานกลาง ได้ดำเนินการเก็บเศษวัสดุที่เสียหาย รื้อสังกะสีเก่าออก มุงหลังคาสันไทให้ใหม่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทหารต้องเร่งทำงานอย่างหนักตลอดทั้งวัน โดยเจ้าของบ้านทั้ง 3 ครัวเรือน มีความพึงพอใจ ที่มีหน่วยงานทหาร และส่วนราชการ ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมาก


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts