“ดร.ยงยุทธ” สส.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า “โครงการแก้มลิงทุ่งหิน” และการแก้ไขปัญหา

“ดร.ยงยุทธ” สส.สมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า “โครงการแก้มลิงทุ่งหิน” และการแก้ไขปัญหา

 

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 2502 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้มอบหมายให้พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า รวมถึงการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของ “โครงการแก้มลิงทุ่งหิน” จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยในที่ประชุมพร้อมด้วย ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด สมุทรปราการ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน และผู้แทนหน่วยกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 2502 ตึกบัญชาการ 2 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

คิว-ข่าวสมุทรปราการ รายงาน

Related posts