นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ – พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64 วอนปชช.ให้ความร่วมมือใช้ความเร็วไม่เกินกม.กำหนด -สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุฯพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยจากโควิดอย่างเข้มงวด

นิพนธ์ เช็คความพร้อม จ.นครศรีฯ – พัทลุง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ 64 วอนปชช.ให้ความร่วมมือใช้ความเร็วไม่เกินกม.กำหนด -สวมหมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุฯพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยจากโควิดอย่างเข้มงวด

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผนงาน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมในการประชุม

โดยนายนิพนธ์ รมช.มท. ได้มอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้กลุ่มงานแผน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่น และชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพขิงท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ในเรื่องของพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการ และการค้าเช่นสินค้าโอทอป ท่องเที่ยวชุมชนในประเทศ การค้าส่ง การค้าปลีก พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร เช่นเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในการอบรมระยะสั้น อบรมยกระดับทักษะฝีมือ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน และมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ. ศ. 2564 “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” ในช่วงการปฏิบัติการเข้มข้นระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

“ด้วยความห่วงใยของรัฐบาล และของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง covid 19 ปีนี้ รัฐบาลก็ถือโอกาสให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้พี่น้องประชาชนได้เที่ยวสงกรานต์กันอย่างสุขใจ เดินทางปลอดภัย ไร้โควิด ฉะนั้นมาตรการที่จะดูแลความปลอดภัยต่างๆบนท้องถนน และมาตรการในการดูแลในเรื่องของ covid-19 ก็ยังเป็นมาตรการที่ต้องปฏิบัติควบคู่กันในจุดตรวจต่างๆ ซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะมีจุดตรวจเส้นทางสายหลัก และเส้นทางสายรอง ปีนี้ก็ขอความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน ทั้งของศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนระดับอำเภอ ศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนระดับท้องถิ่นก็ดี ให้ช่วยกันดูแลในการคัดกรองประชาชน ในเรื่องของความเร็ว ในการใช้ถนน ซึ่งก็ยังเป็นอันตรายระดับต้นๆอยู่ ฉะนั้นก็ขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนผู้ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมา ให้ใช้ความเร็วภายใต้ที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งอันนี้ยังเป็นปัจจัยแรกๆที่ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิต ยังคงเป็นอันดับ 1คือ การขับรถเร็วกว่ากฎหมายกำหนด และ 2 เมื่อขับรถแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัย หรือสวมหมวกนิรภัย เพราะว่ากรณีที่เสียชีวิตมากที่สุดคือ กรณีที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัยและใช้ความเร็วสูง” นายนิพนธ์กล่าว

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังได้เน้นย้ำด้วยว่า “ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือ ไม่ควรขับรถมึนเมาหรือง่วงนอน ซึ่งปัจจัยสิ่งเหล่านี้ถ้าหากผู้ใช้รถใช้ถนนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็จะลดความสูญเสียชีวิตโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญๆอย่างเทศกาลสงกรานต์นี้ได้ผลอย่างเป็นรูป
ธรรม และทำให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในจุดตรวจต่างๆต่างพร้อมปฏิบัติงานด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่”

ต่อจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานปล่อยขบวนรถและเยี่ยมจุดตรวจหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งสงแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช และจุดตรวจป้อมตำรวจทางหลวงเขาเจียก อ. เมือง จ. พัทลุง อีกด้วย

 

////

Related posts