พังงา-แก้จุดบอดด่วน!!ไฟฟ้าส่องสว่างดับยาว ชาวบ้านเรียกโค้งร้อยศพ หวั่นเกิดอุบัติเหตุใหญ่ มีผู้สัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก

พังงา-แก้จุดบอดด่วน!!ไฟฟ้าส่องสว่างดับยาว ชาวบ้านเรียกโค้งร้อยศพ หวั่นเกิดอุบัติเหตุใหญ่ มีผู้สัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 10 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ได้รับแจ้งว่ามีประชาชนจำนวนมากใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมล่องใต้เพื่อกลับบ้านเยี่ยมญาติพี่น้องช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ปี 64
ใช้เส้นทางจากจังหวัดระนองผ่านเข้าสู่พื้นที่จังหวัดพังงา ตั้งแต่อำเภอคุระบุรี มายังอำเภอตะกั่วป่า
ซึ่งเป็นช่วงที่เส้นทางคับแคบ กลางคืนไฟฟ้าส่องสว่าง 2 ข้างทางเป็นบางช่วง ระยะทางยาวกว่า 50 กิโลเมตร จะมีไฟฟ้าส่องสว่างจุดเสี่ยง ทางโค้งอันตรายไม่กี่จุด
ชาวบ้านแจ้งว่าโดยเฉพาะที่จุดทางโค้งอันตรายบางด้ง ม.5 บ้านบางด้ง ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงาโค้งหักศอกที่ชาวบ้านมักให้ฉายาว่าโค้งร้อยศพ เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงที่สุด มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก และจะเป็นโค้งรูปตัว S และตัว C ติดต่อกันหลายโค้งประกอบกับมีโรงเรียนบ้านบางด้ง สำหรับเด็กเล็กชั้นประถมศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนจุดอันตรายดังกล่าวด้วย ทางหลวงจึงมีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตลอดระยะทางกว่า 1000 เมตร ให้ประชาชนผู้ใช้สัญจรสามารถมองเห็นได้สะดวก ลดอุบัติเหตุได้ระดับหนึ่ง
แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางพบว่าไฟฟ้าส่องสว่างทั้งหมดดับมืดสนิทตลอด 1,000 เมตร รวมทั้งไฟเสริมจุดโค้งอันตรายทุกปีก็ไม่มีซึ่งเกรงว่าจะมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ทางหลวงพังงาเร่งแก้ไขจุดบอดดังกล่าวโดยด่วนที่สุด
ขณะเมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมาพังงาปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ณ บริเวณสามแยกวังหม้อแกง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 โดยมี นายบุญเติม เรณุมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรมูลนิธิ กู้ชีพ/กู้ภัย เข้าร่วม
ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ทุกจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นในทุกมาตรการ โดยมีเป้าหมายที่ ทุกคน ทุกฝ่าย และทุกภาคส่วน จะต้องบูรณาการความร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดพังงา ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
จังหวัดพังงาจึงได้ปล่อยแถวรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และปลูกจิตสำนึก เป็นการกระตุ้นให้พี่น้องชาวจังหวัดพังงา และนักท่องเที่ยว เกิดความตระหนักในความปลอดภัย ทั้งการสัญจรทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นสาเหตุลำดับต้นๆ ที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวไทยต้องเสียชีวิต และบาดเจ็บ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี
ทั้งนี้ยังไม่รวมความสูญเสียทางด้านจิตใจ และด้านเศรษฐกิจ ที่มิอาจจะประเมินค่าได้ อีกทั้งต้องมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA ควบคู่ไปด้วย
……………………..
ภาพ/ข่าว โกอู๋@นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา/นายพงษ์ศักดิ์ ประทีป รายงาน

Related posts