เชียงใหม่ –มทบ.33 นำกำลังพลพร้อมยานพาหนะ จัดตั้ง รพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19

มณฑลทหารบกที่ 33 ส่งกำลังพลพร้อมยานพาหนะ 2 คัน ช่วยขนลำเลียงเตียงนอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากโรงแรมต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 33 จัดกำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทาน พร้อมรถบรรทุก จำนวน 2 คัน ให้การช่วยเหลือในการขนย้ายลำเลียง เตียงนอน ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงแรม 9 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ รวม 71 เตียง มายังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อนำมาจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ของจังหวัดเชียงใหม่ ใช้รองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เข้ามารับการรักษาภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้

ขณะนี้มีผู้ป่วยรับการรักษาแล้ว แต่จากสถานการณ์การแพร่บาดที่ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว และแนวโน้มที่จะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขยายหอผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 หอ รวมเป็น 2 หอ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยได้รวม 800 เตียง ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันนี้ ทั้งนี้หากจังหวัดเชียงใหม่มีความต้องการขยายพื้นที่โรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม


ด้าน มณฑลทหารบกที่ 33 ได้จัดเตรียมสถานที่ภายในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมอุปกรณ์เครื่องนอน ไว้รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจมีจำนวนมากขึ้น และพร้อมดำเนินการทันทีเมื่อมีการร้องขอ


ภาวินันท์ บุตรหล้า / รายงาน

 

Related posts