ลำพูน – อบจ.ลำพูนให้ความรู้แก่บุคคลากร ผู้ปฎิบัติงานใน รพ.สนามแห่งที่ 2

องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ลำพูน ให้ความรู้แก่บุคคลากรผู้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขณะที่พบผู้ป่วยติดเชื้อฯรายใหม่ จำนวน 15 ราย สะสมจำนวน จำนวน 156 ราย

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) ให้ร่วมรับฟัง รับทราบถึงความเป็นมา ที่มาและความสำคัญของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บ้านน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

จากนั้น สำนักสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ โรงพยาบาลลำพูน จัดวิทยากรที่มาจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข มาบรรยายแนะนำให้ความรู้ วิธีการปฏิบัติตัวในสถานที่ทำงาน เสริมสร้างความมั่นใจแก่ บุคลากร อบจ.ลำพูน และกล่าวถึงโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ให้พร้อมเปิดรับผู้ป่วยต่อจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ที่อาจไม่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโรควิด-19 ต่อไปได้ โดยให้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นหลัก

ทั้งนี้ สถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ของจังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มเติมจำนวน 15 ราย ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 19 เมษายน 2564 สะสม จำนวน 156 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 156 ราย
_____________________________________________________________________

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน

Related posts