ขอนแก่น – แจงผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 19 ราย สะสมรวม 227 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาจากนอกพื้นที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพฯ และพัทยา

ขอนแก่น – แจงผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 19 ราย สะสมรวม 227 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาจากนอกพื้นที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพฯ และพัทยา

 


วันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ ห้องแสดง NBT ขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และพญ.นาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมรายการทีวีอีสานรวมใจสู้ภัย covid- 19 ซึ่งนำเสนอวันจันทร์-ศุกร์ ทาง NBT ขอนแก่น เวลา 13:00 – 14:00 น. เพื่อสื่อสารสถานการณ์ให้ประชาชน ได้รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 ในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง


นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เปิดเผยถึงมาตรการจังหวัดขอนแก่นในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 ว่า จากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ covid -19 ใน 3 รอบที่ผ่านมา คือ 1 รอบมีนาคม , 2  รอบธันวาคม 2563 และ 3 รอบเมษายน 2564 ที่พบมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก จึงได้ร่วมกับ NBT ทีวีอีสาน ในการผลิตรายการพิเศษนี้ขึ้น เพื่อจะได้สื่อสารสถานการณ์กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งได้มีการประสานงานกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ในการประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ทิศทางการแพร่ระบาดของ covid -19 ได้อย่างชัดเจน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่


ภาพรวมการติดเชื้อการพบผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ยังคงมีตัวเลขขึ้นลงไม่คงที่ภายหลังจากที่มีการประกาศให้ขอนแก่น เป็นพื้นที่สีแดง และมีประกาศมาตรการในภาพรวมออกมานั้น มาตรการแรกที่จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการคือ มีหนังสือสั่งการ ห้ามมิให้ข้าราชการออกนอกพื้นที่ เพื่อเป็นการสกัดยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากข้าราชการทุกหน่วยเป็นอย่างดียิ่ง พร้อมทั้ง ให้ทุกส่วนราชการได้เตรียมพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ การเตรียมบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุด ทั้ง 17 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่สีแดงได้แสดงตนเข้ารายงานตัว พร้อมกักตนเองเป็นเวลา 14 วัน และสแกนคิวอาร์โค้ด ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และขอความร่วมมือประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ที่อย่างเคร่งครัด


จังหวัดขอนแก่นได้รับวัคซีน ซิโนแวค 19,840 โด๊ส เตรียมฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 9,920 คน กระจายทุกอำเภอของจังหวัด
นายสมศักดิ์  กล่าวอีกว่า ประเทศไทยได้รับวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัท ซิโนแวค ในรอบที่ 2 จำนวน 1 ล้านโด๊ส ซึ่งจังหวัดขอนแก่น จะได้รับจัดสรรวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ซิโนแวค จำนวน 19,840 โด๊ส โดยวัคซีนจะเดินทางมาถึง ในวันที่ 20 เม.ย. 64 นี้ ซึ่งจะมีการฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงจำนวน 9,920 คน


โดยในวันที่ 19 เม.ย. 64 จะมีการประชุมของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เพื่อพิจารณาบุคคลที่จะรับการฉีดรอบที่ 2 โดยจะเน้นบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 18,400 โด๊ส จำนวน 9,200 คน ตำรวจทหารด่านหน้า 440 โด๊ส จำนวน 220 นาย ประชาชนที่มีโรคประจำตัวจำนวน 1,000 โด๊ส หรือ 500 คน ส่วนวันที่จะเริ่มฉีดวัคซีนนั้น รอความชัดเจน หลังจากที่ได้มีการประชุมแต่จะต้องเริ่มฉีดภายในเดือนนี้ ส่วนการฉีดรอบแรกจำนวน 10,000 โด๊ส หรือ 5,000 คน ที่ผ่านมา ยังไม่พบว่ามีผู้ใดที่เกิดอาการแพ้วัคซีนถึงขั้นต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ด้าน นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด- 19 รายใหม่ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 19 เมษายน มีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวน 19 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาจากนอกพื้นที่มีประวัติเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงทั้งในกรุงเทพฯ และพัทยา


แพทย์หญิงนาตยา มิลล์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวถึงกรณีที่มีบุคลากรแพทย์ พยาบาลที่ต้องเข้ารับการกักตนเองจากการสัมผัสผู้ป่วย มีผลการตรวจเป็นลบทุกราย ส่วนการจัดหาเตียงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมไว้จำนวน 590 เตียง ใช้ไปแล้ว 191 เตียง ยังคงมีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ได้อย่างเต็มศักยภาพ หากมีผู้ป่วยรายใหม่จะทำการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นหลัก หากพบว่าไม่มีอาการของโรค มีสุขภาพแข็งแรงจะส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสนาม ที่จัดเตรียมไว้

Related posts