สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าฯสุราษฎร์ นำหลายหน่วยงานลงพื้นที่เกาะนกเภา เร่งช่วยปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำ

สุราษฎร์ธานี-ผู้ว่าฯสุราษฎร์ นำหลายหน่วยงานลงพื้นที่เกาะนกเภา เร่งช่วยปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ำ

ระยะเร่งด่วนส่งรถบรรทุกน้ำ อบจ.ขนถ่ายลงเรือทัพเรือภาคที่ 2 ในช่วงแล้ง 3 เดือน พร้อมให้ขยายสระเก็บน้ำ 4 ไร่ใช้ระยะยาว และปรับปรุงถนน-ท่าเรือให้ประชาชน
เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 เมษายน 2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร นายอำเภอดอนสัก และนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายก อบจ.สุราษฎร์ธานี นำผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี โครงการชลประทานจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ตัวแทนทรัพยากรน้ำภาค 10 และ อบต.ดอนสัก ลงพื้นที่เกาะนกเภา หมู่ 11 ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก ได้ประชุมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภคที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเกาะนกเภา
ทั้งนี้ สภาพพื้นที่เกาะนกเภาห่างจากชายฝั่ง 5 กิโลเมตร มีบ้านเรือน 58 หลังคาเรือน ประชาชนจำนวน 96 คน ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง และรับจ้าง ได้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วงมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำในสระเก็บน้ำที่มีอยู่ไม่สามารถใช้บริโภค
นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า การลงพื้นที่มาดูสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพบฝนทิ้งช่วงมานาน ระยะแรก อบจ.สุราษฎร์ธานี จะสนับสนุนให้รถบรรทุกน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคดอนสัก นำมาใส่เรือทัพเรือภาคที่ 2 สงขลา เพื่อขนมาส่งให้ประชาชน จำนวน 300,000 ลิตร โดยขนส่งมาครั้งละ 50,000 ลิตรให้ประชาชนได้มีน้ำใช้ในระยะ 3 เดือนนี้ก่อน
นายวิชวุทย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเนื้อที่ 4 ไร่ที่มีอยู่ไม่สามารถเก็บน้ำได้ จึงมอบให้โครงการชลประทานจังหวัดและ อบจ.สุราษฎร์ธานี ร่วมสำรวจวางแผนปรับปรุงขยายพื้นที่อ่างเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำทั้งจากน้ำฝน เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ในระยะยาวและรองรับการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต
“ นอกจากนี้จากการสำรวจได้พบโครงสร้างพื้นฐานถนนมีสภาพแคบผิวจราจรชำรุด และท่าเทียบเรือไม่สามารถเข้าเทียบได้ในช่วงฤดูมรสุมจึงมอบให้ อบต.ดอนสัก เจ้าของพื้นที่จัดทำโครงการเสนอผ่านอำเภอดอนสัก เพื่อนำเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการต่อไป ” นายวิชวุทย์ กล่าว
//////
สรเดช ส้มเกลี้ยง

Related posts