นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลทีปฏิบัติหน้าทีเฝ้าป้องกันชายแดนไทย-มาเลเซียทีชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก

นราธิวาส-ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เดินทางตรวจเยี่ยมกำลังพลทีปฏิบัติหน้าทีเฝ้าป้องกันชายแดนไทย-มาเลเซียทีชายแดนอำเภอสุไหงโก-ลก

 

พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที 48 เดินทางไปตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุย และให้กำลังใจ พร้อมสอบถามปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของกำลังพล ร้อย.ทพ.4802 ฉก.ทพ.48 ซึ่งสนับสนุน ฉก.นราธิวาส 30 ขึ้นควบคุมยุทธการกับ ร้อยป้องกันชายแดนที่ 3 ทำการลาดตระเวนเฝ้าตรวจและควบคุมจุดท่าข้ามต่างๆในพื้นที่เพื่อแสดงกำลัง กดดันและสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ทั้งแรงงานต่างด้าวและคนไทยที่เดินทางมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ตามช่องทางธรรมชาติ

พร้อมกับชี้แจงข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการป้องกันและควบคุมโรคไววัส โควิด- 19 พร้อมแจ้งเตือน ข่าวความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผู้ก่อการร้ายที่หลบหนีเข้ามาในห่วงที่ประเทศมาเลเชียผลักดันแรงงานต่างชาติออกนอกประเทศจากกรณีที่ทางการมาเลเซีย ขีดเส้นตายให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย ที่ขาดวีซ่าหรืออยู่แบบผิดกฎหมาย ต้องเดินทางออกจากประเทศมาเลเซียให้หมด เนื่องจากเป็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศมาเลเซีย ณ. บ.ตือระ ม.2 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส บริเวณพิกัด RG 30692 68168 ผลการปฏิบัติ เป็นด้วยความเรียบร้อย

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts