ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2)ชี้ ปชป. เปิดศูนย์ศปฉ.ปชป. ประสานงานช่วยผู้ป่วยโควิด-19

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2)ชี้ ปชป. เปิดศูนย์ศปฉ.ปชป. ประสานงานช่วยผู้ป่วยโควิด-19

ว่าที่ร้อยตรี. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) และว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าวพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่า สืบเนื่องจาก นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แถลงตั้งศูนย์ประสานงาน สถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 โดยพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อให้เข้าถึงซึ่งการบริการด้านสาธารณสุขและทางการแพทย์อย่างทันที โดยมีตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ประสานงานโดยเปิดช่องทางการสื่อสารคือ Facebook ของพรรคประชาธิปัตย์และ Twitter ของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเชื่อว่าในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี้หากคนไทยทุกคนทุกกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหา ดังกล่าวเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี โดยนอกจากรัฐบาลแล้วทุกคนต้องมีความรักความสามัคคีความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งหากทำได้ก็เชื่อว่าจะผ่านวิกฤตไปได้ทั้งนี้ยืนยันว่าศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นนั้น ไม่ได้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงาน ของรัฐ แต่อย่างใดแต่เป็นการช่วยกันเสริมในส่วนของสาธารณสุขโดยทางพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลและประสานงานไปยังภาครัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขโรงพยาบาลต่างๆ ยืนยันว่า ศูนย์ที่ตั้งขึ้นมานี้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานของรัฐ แต่ช่วยกันทำงานมากกว่าสุดท้ายพี่น้องประชาชนจะได้มีช่องทาง ในการ เข้ารับการรักษาซึ่งในขณะนี้มีเตียงสนามซึ่งสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้มากกว่า 20,000 เตียง ซึ่งถ้านำประชาชน เข้าสู่ระบบ สาธารณสุขได้รวดเร็วก็จะ พอเพียงขนาดเดียวกันไม่กังวลว่ากรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องนี้และเห็นว่าในสถานการณ์ขณะนี้ทุกฝ่ายควรช่วยกันแก้ปัญหามากกว่าสถานการณ์ ตอนนี้หากไม่รักประเทศชาติก็ขอให้รักประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ก่อน การขนย้ายผู้ป่วยซึ่งมีเจ้าหน้าที่และยานพาหนะไม่เพียงพอนั้น ทราบว่าทางด้านกระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีนาย จุติไกรฤกษ์ รมว.พม. จัดรถสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมี นาย สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ตนยังมีความกังวลในพื้นที่เขตลาดพร้าวว่าขณะนี้ยังมีผู้ที่สงสัยว่าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ซึ่งไม่เปิดเผยตัวตนและไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทราบ โดยพยายามกลับตัวเองอยู่ภายในห้องอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโดมิเนียมสร้างความวิตกกังวลกับเพื่อนบ้าน และก็มีบางรายที่ฝ่าฝืนไม่ยอมกักตัว ให้ครบ 14 วัน โดยอาศัยในเวลาค่ำมืดออกเดินทางไปในที่ต่างๆซึ่งสร้างความวิตกกังวลให้กับพี่น้องชาวชุมชนและคนที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นที่กรุงเทพฯนั้นไม่เหมือนพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม. คอยกวดขันดูแลสอดส่อง ดูแล ดังนั้นในเรื่องดังกล่าวนี้ คงต้องประสานงานกับทาง กองบัญชาการตำรวจนครบาล เพื่อจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจคอยกวดขันและดำเนินการตาม พรบ. ควบคุมโรคต่อไป

Related posts