สุราษฎร์ธานี-เหล่ากาชาดสุราษฎร์ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการฐานะยากจน อ.พระแสง พร้อมมอบมุ้งสนาม 150 หลังไว้ช่วยผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี-เหล่ากาชาดสุราษฎร์ มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการฐานะยากจน อ.พระแสง พร้อมมอบมุ้งสนาม 150 หลังไว้ช่วยผู้ป่วยโควิดโรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 26 เมษายน 2564 ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูป สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 20 แพค ให้อำเภอพระแสง โดยนายธวัช หงษ์บิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง/นายอำเภอพระแสง ได้มอบหมายให้ นางสาวจิราวรรณ ศรทอง ปลัดอำเภอพระแสง เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอพระแสง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น
วันเดียวกัน นางอุรสา จินโต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบมุ้งสนาม จำนวน 150 หลัง ให้โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีนายสุขกมล สุขสว่างโรจน์ เภสัชกร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ นำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการมากักตัวต่อไป
/////
สรเดช ส้มเกลี้ยง สุราษฎร์ธานี

Related posts