กระบี่-ประธานชวน!!!ลงพื้นที่กระบี่มอบหน้ากากอนามัยและชุดพีพีอีให้ผู้ปฏิบัติเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์ (ชมคลิป)

กระบี่-ประธานชวน!!!ลงพื้นที่กระบี่มอบหน้ากากอนามัยและชุดพีพีอีให้ผู้ปฏิบัติเสี่ยงและบุคลากรทางการแพทย์  รับมือสู้ภัยโควิด ขณะที่ยอดกระบี่พุ่งอีก 12 ราย รวม76 คน หลังลุยตรวจเชิงลึก

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และส่งมอบหน้ากากอนามัย และชุดพีพีอี เป็นการสร้างขวัญให้กำลังด้วยความห่วงใย กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันในการคัดกรอง และการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จำนวน 10 ลังรวม 10,000 ชิ้น โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล และร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าว เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวต่อไป


ด้วยจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งทั้งบกและทางทะเล สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 ของประเทศ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดล็อตแรก 10,000 โดส จำนวน 5,000 คน และล็อตสองได้ 4,760 โดส จำนวน 2,380 คน ไม่เพียงพอสำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมติดเชื้อไวรัสโควิด 19 วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 รวม 76 คน โดยเฉพาะวันที่ 29 เมษายน 2564 มีผู้ป่วยเพิ่มมากสุดถึง 12 คน รักษาตัวในโรงพยาบาล 58 คน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 18 คน แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 10 คน ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 คน เป็นผู้ป่วยจากระบบ 73 คน จากการค้นหาเชิงรุก 2 คน เป็นคนไทย 72 คน ต่างชาติ 4 คน

ผู้ป่วยมีประวัติความเสี่ยงจากระบบเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยง สถานบันเทิง พื้นที่ระบาด 22 คน สัมผัสเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 52 คน และการค้นกาเชิงรุกในชุมชน 2 คน ซึ่งจังหวัดกระบี่มีห้องรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ 176 เตียง ใช้ไปแล้ว 58 เตียง เหลืออีก 118 เตียง ขณะนี้ผู้ป่วยติดเชื้อ ทั้ง 76 คนรักษาตัวในโรงพยาบาลต่างๆดังนี้ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ 31 คน โรงพยาบาลเอกชน 5 คน โรงพยาบาลสนาม 9 คน โรงพยาบาลอำเภอปลายพระยา 9 คน และโรงพยาบาลเขาพนม 4 คน ประชาชนมาใช้บริการฉีดวัคซีนเข็มแรก 7,378 คน เข็มที่สอง 4,355 คน


ส่วนมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดกระบี่ ใช้วิธีการเน้นย้ำป้องกันการแพร่ระบาดขอความร่วมมือประชาชน ต้องมีวินัยและต้องป้องกันตนเองปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออย่างเคร่งครัด ควบคู่กับมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน การเว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยง ลดการรวมกลุ่ม และได้มีการตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย 2,000 คน พบติดเชื้อ 2 คน …


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts