สระบุรี​/เลขา รมต.สาธารณสุขเยี่ยม อสม.สระบุรีแนะชวนประชาชนจองวัคซีนป้องกันโควิด

สระบุรี​/เลขา รมต.สาธารณสุขเยี่ยม อสม.สระบุรีแนะชวนประชาชนจองวัคซีนป้องกันโควิด

วันที่13 พฤษภาคม 2564เวลา14.00น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์กฤษณ์ สกุลแพทย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ได้มาประชุมเยี่ยม ตัวแทน อสม. จากอำเภอต่างๆของจังหวัดสระบุรี โดยมอบนโยบายการให้ความสำคัญการรับวัคซีนป้องกันโควิด

โดยกล่าวว่า จากความรุนแรงและสถานการณ์โควิด-19 รัฐบาลได้พยายามจัดหาวัคซีนบริการให้ครอบคลุม ทุกกลุ่มทั้งคนไทยและบุคคลที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในประเทศ โดยจัดหาวัคซีนเพิ่ม ขอให้ทุกคนที่มิสิทธิได้รับวัคซีนลงทะเบียนทางใดทางหนึ่ง จะได้วางแผนการจัดเตรียมวัคซีน เจ้าหน้าที่ สถานที่ฉีด พร้อมกันนี้ ได้มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้ตัวแทน อสม.ไปใช้บริการประชาชนในหมู่บ้าน

/ดำรงค์ ชื่นจินดา/รายงาน

Related posts