สระบุรี​/ประธานสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร​มอบหน้ากากอนามัย 10,000​ ชิ้น

สระบุรี​/ประธานสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร​มอบหน้ากากอนามัย 10,000​ ชิ้น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานมูลนิธิ เพื่อการศึกษาและสังคม และนางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงฯ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่จังหวัดสระบุรี

โดยมี นายเอกพร จุ้ยสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางสาวน้ำค้าง คันธรักษ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ทีม One Home พม. สระบุรี และประธาน อพม. จังหวัดสระบุรี เป็นผู้รับมอบหน้ากากอนามัย ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตหนองแค ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยจะส่งมอบให้กับประธาน อพม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ต่อไป

/ดำรงค์ ชื่นจินดา/รายงาน

Related posts