จันทบุรี -ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการ รับฟังความคิดเห็นเสริมมาตรการให้รัดกุม (ชมคลิป)

จันทบุรี -ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการ รับฟังความคิดเห็นเสริมมาตรการให้รัดกุม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ขณะที่ยอดฉีดวัคซีนรวมแล้วกว่า 12,000 ราย เร่งรณรงค์ให้ประชาชนเข้าถึงบริการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง

วันนี้ ( 14 พ.ค.64 ) ที่ห้องประชุมพลอยจันท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 12/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์และวางมาตรการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเสริมมาตรการของจังหวัดให้รัดกุมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เน้นการตรวจเชิงรุก ยับยั้งกลุ่มเสี่ยงทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติชาวแอฟริกา กลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ให้อยู่ในวงจำกัด ถึงแม้สถานการณ์จังหวัดจันทบุรีจะควบคุมสถานการณ์ได้ในวงจำกัดแล้ว ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการเพิ่มมาตรการ ปรับแก้ไข ให้รองรับกับสถานการณ์ ในช่วงนี้เน้นจับตาติดตามและคัดกรองเชิงรุก กลุ่มผู้ประกอบการ สถานประกอบการในพื้นที่อำเภอท่าใหม่ เป็นพิเศษ ตรวจค้นหาให้ครบ อย่างรวดเร็ว

นำผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อเข้ารับการรักษา แยกกลุ่มเสี่ยงออกจากชุมชน บังคับใช้กฎหมายควบคุมโรคตามคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด มีสถานที่รองรับการกักตัวอย่างเพียงพอ ขณะที่โรงพยาบาลสนามมีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วอย่างครบครัน แต่ปัจจุบันผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่มมากขึ้นทำให้โรงพยาบาลสนาม จันท์ประชาร่วมใจ บ้านจันทเขลมยังมีเตียงว่างรวม 270 เตียง รักษาหายแล้ว 243 พบผู้ป่วยรายใหม่ลดลงเหลือ 14 ราย ด้านการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนในขณะนี้จังหวัดจันทบุรีได้ฉีดวัคซีนไปแล้วรวม 12,420 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาล และทีมสาธารณสุขมีศักยภาพฉีดวัคซีนได้วันละ 9,000 คน มีเป้าหมายฉีดวัคซีนประชาชนในจังหวัดจันทบุรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนประชากร จากนี้ทางอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับอำเภอท้องถิ่นจะช่วยกันเร่งลงทะเบียนให้แก่ผู้สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีนแบบเคาะประตูบ้าน อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้าไม่ถึงให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าวจ.จันทบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts