พิจิตร-อบจ.พิจิตรเล็งหนุนซ่อมคลองส่งน้ำตำบลเนินมะกอกช่วยชาวนา3พันไร่

พิจิตร-อบจ.พิจิตรเล็งหนุนซ่อมคลองส่งน้ำตำบลเนินมะกอกช่วยชาวนา3พันไร่

วันที่ 15 พ.ค. 2564 พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจิตร มอบหมายให้ นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร และ นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีพี่น้องชาวนาที่เป็นผู้ใช้น้ำจากโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าของตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก ร้องทุกข์ว่า คลองส่งน้ำมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนของชาวนาที่ต้องสูบน้ำเข้ามา

นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร จึงได้ลงพื้นที่โดยไปพบกับ นายโชติวิวัฒน์ ดียิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลเนินมะกอก พร้อมด้วย สท.ตำบลเนินมะกอกและคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยได้ร่วมกันลงไปดูจุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นคลองส่งน้ำที่สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าจ่ายน้ำไปยังพื้นที่การเกษตรในเขตหมู่ที่ 6 บ้านไร่ ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ครอบคลุมพื้นที่นาข้าว 3,250 ไร่ และคาบเกี่ยวการส่งน้ำไปยังตำบลวังสำโรงอีกด้วย ซึ่งจากการรับฟังปัญหาจาก นายโชติวิวัฒน์ นายก ทต.เนินมะกอก เล่าว่า คลองส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้

สร้างขึ้นโดยกรมชลประทานแล้วส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ทต.เนินมะกอก เป็นผู้ใช้งานและเป็นผู้ดูแลรักษา ซึ่งใช้งานคลองสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าแห่งนี้มายาวนานกว่า10 ปี จึงได้ทรุดโทรมไปตามสภาพและตามกาลเวลา ปัจจุบันคลองและท่อส่งน้ำมีความชำรุดเสียหาย เมื่อสูบน้ำส่งมาจึงทำให้มีน้ำรั่วไหลระหว่างทางทำให้นาข้าวที่อยู่ปลายน้ำไม่ได้รับน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ซึ่งกลุ่มผู้ใช้น้ำได้ร้องทุกข์ขอให้ ทต.เนินมะกอก ดำเนินการซ่อมแซมแต่ด้วยงบประมาณของ ทต.เนินมะกอก ที่มีจำกัดและไม่เพียงพอ ซึ่งเกินกว่ากำลังและความสามารถของ ทต.เนินมะกอก จึงต้องร้องขอความช่วยเหลือมายัง อบจ.พิจิตร

นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร ซึ่งหลังจากดูสถานที่เกิดเหตุร่วมกับ นายนิรันดร์ วงศ์ธนาพัฒน์ ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.พิจิตร ก็จะได้นำความทุกข์ของชาวนาไปรายงานให้ พ.ต.อ. กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจิตร รับทราบเพื่อนำเสนอต่อสภา อบจ.พิจิตร เพื่อพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องชาวนาของตำบลเนินมะกอกต่อไป

 

Related posts