ชลบุรี -วันนี้ สัตหีบ ติดเชื้อโควิด 5 ราย จากร่วมงานเลี้ยงและสัมผัสผู้ติดเชื้อ

ชลบุรี -วันนี้ สัตหีบ ติดเชื้อโควิด 5 ราย จากร่วมงานเลี้ยงและสัมผัสผู้ติดเชื้อ

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2564 อำเภอสัตหีบ ได้รับรายงานผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย เป็นลำดับรายที่ 129-133 จำแนกรายละเอียดดังนี้
(#)รายที่ 129 เป็นเพศหญิงอายุ 22 ปี อาชีพนักศึกษา ช่วงปิดเทอมกลับมาบ้านที่สัตหีบ อาศัยอยู่ ม. 2 ต.พลูตาหลวง พบความเสี่ยง วันที่ 5 พ.ค. 2564 ไปร่วมงานเลี้ยงวันเกิดที่บริษัท แห่งหนึ่งใน อ.บ้านฉาง ภายหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ 5 คน
(*)ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 122 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
– มีผู้สัมผัสเสียงสูงร่วมบ้าน จำนวน 4 คน (พบติดเชื้อ 1 คน ไม่พบเชื้อ 3 คน)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่บริษัท จำนวน 8 คน(พบติดเชื้อ 5 คนไม่ติดเชื้อ 3 คน)
(#)รายที่ 130 เป็นเพศหญิงอายุ 30 ปี อาชีพพนักงานราชการหน่วยงานทหารเรืออาศัยอยู่ ม.6 ต.สัตหีบ พบความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2564 ได้ไปเที่ยวที่ จ.จันทบุรี กับเพื่อนร่วมงาน และหลานรวม จำนวน 5 คน ภายหลังพบเพื่อนติดเชื้อ 1 คน และหลานติดเชื้อ 1 คน
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน ที่เป็นเพื่อนร่วมงานเดียวกัน และไปเที่ยวที่จันทบุรีด้วยกัน
-มีผู้สัมผัสร่วมบ้าน จำนวน 4 คน (พบติดเชื้อ 1 คน และรอผลการตรวจ 3 คน)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมที่ทำงาน จำนวน 10 คน (พบติดเชื้อ 1 คน ไม่พบเชื้อ 8 คนและรอผลการตรวจ 1 คน)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิด จำนวน 2 คน (ตรวจไม่พบเชื้อ)
(#)รายที่ 131 เป็นเพศชายอายุ 29 ปี อาชีพข้าราชการทหารเรือ อาศัยอยู่ ม.5 ต.สัตหีบ พบความเสี่ยงมีประวัติร่วมดื่มสังสรรค์กับเพื่อน และญาติพี่น้อง รวมจำนวน 5 คน
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า มีความเสี่ยงในการร่วมดื่มสังสรรค์ กับเพื่อนและญาติพี่น้อง ที่อาจพบการติดเชื้อ
– มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านจำนวน 2 คน(รอผลการตรวจ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมวงสังสรรค์ จำนวน 5 คน (รอผลการตรวจ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมงานจำนวน 11 คน (รอผลการตรวจ)
(#) รายที่ 132 เป็นเด็กชายอายุ 3 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพอาศัยอยู่ ม.6 ต.สัตหีบ มีประวัติสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 130 ซึ่งเป็นคุณป้า และได้ไปเที่ยวร่วมกันที่ จ.จันทบุรี
(*)ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 30 ที่เป็นคุณป้า
– มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่สัตหีบ จำนวน 4 คน (พบติดเชื้อ 1 คน และรอผลการตรวจ 3 คน)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่อ.บางละมุง จำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงร่วมบ้านที่ จ.ระยอง จำนวน 3 คน (รอผลการตรวจ)
(#) รายที่ 133 เป็นเพศหญิงอายุ 53 ปี อาชีพแม่บ้าน อาศัยอยู่ ม.2 ต.นาจอมเทียน พักอาศัยอยู่ร่วมกับสามีชาวพม่าผู้ติดเชื้อยืนยัน รายที่ 105 และลูกสาวของตนเองรายที่ 97
(*) ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อพบว่าสัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยันรายที่ 105 ชาวพม่า และรายที่ 97 ลูกสาว
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 3 คน (พบการติดเชื้อทั้งหมด)
-มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงใกล้ชิดกัน จำนวน 3 คน (ผลไม่พบเชื้อ)
สรุป… ปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อ พบว่า
(#)สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวน 1 ราย
(#)สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวน 3 ราย
(#)สัมผัสร่วมที่ทำงานกับผู้ติดเชื้อยืนยัน จำนวน 1 ราย
นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts