#สุรินทร์#ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โดยนำรถครัวสนามปรุงอาหารแจกกจ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมเชิญชวนสร้างความมั่นใจ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด –19

#สุรินทร์#ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โดยนำรถครัวสนามปรุงอาหารแจกกจ่ายแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมเชิญชวนสร้างความมั่นใจ ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด –19


วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่อาคารตึก 100 ปี โรงพยาบาลสุรินทร์ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ลงพื้นที่ นำรถครัวสนามมณฑลทหารบกที่ 25 และกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมปรุงประกอบอาหารทำข้าวกล่อง แจกจ่ายให้กับบุคลากรการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปที่เข้ารับการบริการฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลสุรินทร์ พร้อมทั้งแจกแมสและน้ำดื่ม จำนวนกว่า 350 ชุด ทั้งนี้ที่ผ่านมามณฑลทหารบกที่ 25 ได้จัดโครงการ “Army Delivery” นำอาหารกล่อง พร้อมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ตามชุมชนต่างๆทุกวัน ซึ่งโครงการนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ แก่ผู้ประกอบอาชีพที่มีรายได้น้อย

ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โควิด-19 พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 กล่าวว่า ขอณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง เข้าลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพราะเมื่อวัคซีนมาถึงก็จะพร้อมจัดสรรดำเนินการฉีดให้แก่ผู้ที่จองสิทธิ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับการฉัดวัคซีนได้ผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) โรงพยาบาลชุมชน และ โรงพยาบาลศูนย์ได้ทุกแห่ง ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสิทธิ เร่งลงทะเบียนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด –19 เพื่อที่จะสามารถนำพาพี่น้องประชาชนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts