อุบลราชธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

อุบลราชธานี-ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

เข็มแรก 17 พ.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหสัดอุบลราชธานี นางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เข้ารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรก ยี่ห้อ ซิโนแวคโดยมี บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 กว่า 400 คน ด้าน ผู้ว่าราชการจังหสัดอุบลราชธานี กล่าวว่า มั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีน หลังจากฉีดวัคซีนแล้วไม่มีผลอาการข้างเคียงแต่อย่างใด

จึงขอให้ประขาชน รีบจองวัคซีน ผ่านแอพพลิเคชัน ระบบหมอพร้อม หรือไม่สะดวกให้ติดต่อ อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล โรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ภูมิคุ้มกันให้กับสังคม และคนอื่นอีกด้วย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบจำนวน 2 เข็มแล้ว แต่ก็ยังคงปฏิบัติ ตามมาตรการของกระทรว สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม ยืนนั่งห่างกัน 1-2 เมตร หมั่นล้างมือบ่อย ๆ สวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ซ้อนกลาง ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคโควิด 19


เอกชัย โปธา รายงาน

Related posts