นราธิวาส-สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นราธิวาส-สืบสาน รักษา ต่อยอด” ศปพร. ขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รอง ผอ.ศปพร.) เดินทางลงพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อสอบถามปัญหา และชี้แจงแนวทางแผนการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 ปี ให้กับสมาชิกฟาร์ม ได้รับทราบ และร่วมกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

จากนั้น รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เชื่อมต่อภาคีเครือข่ายกับโครงการฟาร์มตัวอย่างฯโดยมีสภาเกษตรกรจังหวัดนราธิวาส สำนักงานสภาเกษตรกร เครือข่ายฝายมีชีวิตจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในการเข้ามามีส่วนร่วม หนุนเสริมกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ

นอกจากนี้ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแกนนำเยาวชนมีส่วนร่วมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ประธานสภาเด็ก กลุ่มจิตอาสาในสถาบันการศึกษา และกลุ่มเยาวชนคลื่นลูกใหม่ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาชุมชนสู่ความมั่นคงของประเทศชาติได้อย่างไร ณ สโมสร ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ. นราธิวาส ซึ่งในการประชุม พ.อ.ยุทธนา สายประเสริฐ ผบ.ร.151 / หน.คณะทำงานฯ คณะที่ 3 เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสรอแนะ กับเยาวชนที่เข้าร่วมประชุม

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts