ลำพูน – 2 อำเภออ่วมโดนวาตภัยเล่นงานหนัก

ปภ.ลำพูน รายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัยอย่างหนัก กระทบ 2 อำเภอ 6 ตำบล 31 หมู่บ้าน 293 ครัวเรือน กระเบื้อง 3,285 แผ่น ครอบ 790 แผ่น

นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน กล่าวว่า วันนี้(24 พ.ค. 64) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน(สนง.ปภ.จ.ลำพูน) ได้รายงานเหตุวาตภัย(ภัยที่เกิดจากพายุลมแรง) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2564 เวลา 17:00 น. ได้รับผลกระทบ ดังนี้


1. อำเภอเมืองลำพูน
ตำบลมะเขือแจ้
– บ้านสันป่าเหียง หมู่ที่ 7 เสียหาย 112 ครัวเรือน กระเบื้อง 1,161 แผ่น ครอบ 344 แผ่น
– บ้านกิ่วมื่น หมู่ที่ 8 เสียหาย 4 ครัวเรือน กระเบื้อง 15 แผ่น ครอบ 3 แผ่น
– บ้านเหมืองกวัก หมู่ที่ 11 เสียหาย 11 ครัวเรือน กระเบื้อง 155 แผ่น
– บ้านสันต้นผึ้ง หมู่ที่ 17 เสียหาย 9 ครัวเรือน กระเบื้อง 102 แผ่น ครอบ 31 แผ่น
รวมเสียหาย 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน 136 ครัวเรือน กระเบื้อง 1,433 แผ่น ครอบ 378 แผ่น

2. อำเภอป่าซาง
ตำบลท่าตุ้ม
– บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 เสียหาย 21 ครัวเรือน กระเบื้อง 275 แผ่น ครอบ 20 แผ่น
– บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 เสียหาย กระเบื้อง 290แผ่น ครอบ 75 แผ่น
– บ้านหนองเกิด หมู่ที่ 3 เสียหาย 11 ครัวเรือน กระเบื้อง 133 แผ่น ครอบ 27 แผ่น
– บ้านร่องห้า หมู่ที่ 4 เสียหาย 3 ครัวเรือน กระเบื้อง 26 แผ่น
– บ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 เสียหาย 9 ครัวเรือน กระเบื้อง 49 แผ่น ครอบ 25 แผ่น
– บ้านหนองหมู หมู่ที่ 6 เสียหาย 16 ครัวเรือน กระเบื้อง 158 แผ่น ครอบ 23 แผ่น
– บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 เสียหาย 5 ครัวเรือน กระเบื้อง 50 แผ่น ครอบ 2 แผ่น
– บ้านป่าสีเสียด หมู่ที่ 8 เสียหาย 3 ครัวเรือน กระเบื้อง 18 แผ่น ครอบ 10 แผ่น
– บ้านแม่อาวน้อย หมู่ที่ 9 เสียหาย 4 ครัวเรือน กระเบื้อง 20 แผ่น ครอบ 2 แผ่น
– บ้านมงคลชัย หมู่ที่ 10 เสียหาย 3 ครัวเรือน กระเบื้อง 35 แผ่น ครอบ 18 แผ่น
– บ้านสันป่าขาม หมู่ที่ 11 เสียหาย 8 ครัวเรือน กระเบื้อง 134 แผ่น ครอบ 24 แผ่น
– บ้านสารภีชัย หมู่ที่ 12 เสียหาย 1 ครัวเรือน กระเบื้อง 17 แผ่น ครอบ 5 แผ่น
– บ้านไร่ป่าคา หมู่ที่ 13 เสียหาย 5 ครัวเรือน กระเบื้อง 80 แผ่น ครอบ 15 แผ่น
– บ้านสันป่าเป้า หมู่ที่ 14 เสียหาย 3 ครัวเรือน กระเบื้อง 20 แผ่น ครอบ 3 แผ่น


ตำบลบ้านเรือน
– บ้านเรือน หมู่ที่ 3 เสียหาย 3 ครัวเรือน กระเบื้อง 30 แผ่น ครอบ 17 แผ่น
– บ้านศรีชุม หมู่ที่ 4 เสียหาย 2 ครัวเรือน กระเบื้อง 26 แผ่น ครอบ 4 แผ่น
– บ้านเหล่าสันปิง หมู่ที่ 5 เสียหาย 8 ครัวเรือน กระเบื้อง 53 แผ่น ครอบ 18 แผ่น
– บ้านเจดีย์สามยอด หมู่ที่ 6 เสียหาย 13 ครัวเรือน กระเบื้อง 102 แผ่น ครอบ 18 แผ่น
– บ้านทรายทอง หมู่ที่ 7 เสียหาย 1 ครัวเรือน กระเบื้อง 7 แผ่น ครอบ 5 แผ่น

ตำบลน้ำดิบ
– บ้านใหม่ป่าฝาง หมู่ที่ 15 เสียหาย 3 ครัวเรือน กระเบื้อง 12 แผ่น ครอบ 10 แผ่น
– บ้านไร่ดงเหนือ หมู่ที่ 16 เสียหาย 7 ครัวเรือน กระเบื้อง 57 แผ่น ครอบ 34 แผ่น


ตำบลนครเจดีย์
– บ้านหนองสมณะ หมู่ที่ 2 เสียหาย 5 ครัวเรือน กระเบื้อง 68 แผ่น ครอบ 22 แผ่น
– บ้านโป่งรู หมู่ที่ 5 เสียหาย 1 ครัวเรือน กระเบื้อง 25 แผ่น
– บ้านบวกกอห้า หมู่ที่ 8 เสียหาย 2 ครัวเรือน กระเบื้อง 40 แผ่น
– บ้านหนองสมณะใต้ หมู่ที่ 12 เสียหาย 9 ครัวเรือน กระเบื้อง 73 แผ่น ครอบ 15 แผ่น
ตำบลแม่แรง
– บ้านแม่แรงหมู่ที่ 2 เสียหาย 1 ครัวเรือน กระเบื้อง 10 แผ่น
– บ้านหนองเงือก หมู่ที่ 5 เสียหาย 10 ครัวเรือน กระเบื้อง 44 แผ่น ครอบ 20 แผ่น
รวมเสียหาย 5 ตำบล 27 หมู่บ้าน 157 ครัวเรือน กระเบื้อง 1,852 แผ่น ครอบ 412 แผ่น
รวมเสียหายทั้งสิ้น 2 อำเภอ 6 ตำบล 31 หมู่บ้าน 293 ครัวเรือน กระเบื้อง 3,285 แผ่น ครอบ 790 แผ่น

ในการนี้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน(สนง.ปภ.จ.ลำพูน)ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และฝ่ายปกครองในพื้นที่ ดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดลำพูน

Related posts