คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการโครงการโมบายพาณิชย์ ลดราคา.. ช่วยประชาชน

คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2)ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินการโครงการโมบายพาณิชย์ ลดราคา.. ช่วยประชาช

วันนี้31 พฤษภาคม 64เวลา 14:00 น ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้าน จิรัฐติกร ถนนเสนานิคมเขตลาดพร้าว กทม.เพื่อติดตามการให้บริการพี่น้องประชาชน ในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์โดยจัดรถโมบายพาณิชย์ลดราคาเพื่อประชาชนมาจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ไปกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน จิรัฐติกร ซึ่งในช่วงบ่ายนี้แม้อากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ก็มีพี่น้องประชาชนออกมาเลือกชมและซื้อสินค้าที่จำเป็นหลายรายการเช่นกันและกล่าวขอบคุณ นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ได้นำโครงการดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนในยามทุกข์ยาก ขอบคุณ ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์/ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าว- วังทองหลาง ที่ได้นำโครงการดังกล่าวมาเติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชน นับตั้งแต่เริ่มโครงการเป็นต้นมา ในพื้นที่เขตลาดพร้าวได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนและสามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนที่อยู่ติดบ้านว่าอย่างน้อยไม่ต้องขับรถออกจากบ้านเพื่อไปซื้อที่ร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่มีอยู่รอบๆพื้นที่เขตลาดพร้าวเนื่องจากกลัวที่จะออกเดินทางไปในจุดต่างๆและเสี่ยงต่อการ ติดเชื้อไวรัส covid-19 จึงเลือกเฉพาะสินค้าที่จำเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็น ไข่ไก่ น้ำมันพืชน้ำตาลทราย ซีอิ๊วขาว ผงซักฟอก และปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยโครงการดังกล่าวยังดำเนินการเชิงรุกต่อเนื่องในพื้นที่เขตลาดพร้าวและพยายามเข้าถึงพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ว่าที่.ร.ต.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น กล่าวกับผู้สื่อข่าว

Related posts