ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) นำสิ่งของ ที่เป็นของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) นำสิ่งของ ที่เป็นของอุปโภคบริโภคใส่ตู้ปันสุข

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 64 เวลา 12:00 น ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะกรรมการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( มท.2) นำสิ่งของ ที่เป็นของอุปโภคบริโภค ใส่ตู้ปันสุขหน้ากระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นการ ดูแล ตามโครงการ”เรามีเรา.. ห่วงใยไม่ทิ้งกันให้กับประชาชนที่ไปมาในช่วงภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยกล่าวว่าในช่วงนี้ทุกคนทุกแรงกายแรงใจพวกเราต้องห่วงใยและดูแลซึ่งกันและกัน สิ่งของที่นำมาปั่นสุขในครั้งนี้ก็ได้มาจากการรับบริจาคจากกลุ่มเพื่อนผู้มีจิตศรัทธาที่ปันน้ำใจให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนไทยที่ประสบปัญหา ถูกเลิกจ้างว่างงาน บางคนต้องมีภาระเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ถึงต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันในยามนี้

Related posts