“เชียงราย”เราทำความดีด้วยหัวใจ”หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์ประจำปี2564” (ชมคลิป)

“เชียงราย”เราทำความดีด้วยหัวใจ”หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์ประจำปี2564”

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3 ได้จัดกิจกรรม โครงการ “จิตอาสาปลูกต้นสุพรรณิการ์” ประจำปี 2564 ณ บริเวณ ด่านตรวจป่าสัก ตำบล เวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ

โดย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ จำนวน 150 คน สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงถึงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้กลับคืน สู่ความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน ได้เกิดความรัก และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

สำหรับพื้นที่ดำเนินการ แบ่งมอบโซนพื้นที่ปลูกต้นไม้ จำนวน ๒ โซน โดยแบ่งมอบความรับผิดชอบ ให้กับหน่วยงานเข้าดำเนินการ โซนที่ 1 ปลูกต้นไม้ บริเวณ ข้างทางถนนฝั่งไทย ตั้งแต่ ด่านตรวจป่าสัก ถึง พระมหาเจดีย์ชนะศึก จำนวน 500 ต้น และ โซนที่ 2 ดำเนินการปลูกต้นไม้ บริเวณ ข้างทางถนนฝั่งไทย ตั้งแต่ บ้านผาฮี้ หมู่ที่ 10 ถึง สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง จำนวน 500 ต้น และจัดพิธีปลูกต้นไม้ บริเวณฐานดอยช้างมูบ โดยมี พันเอก วิชา ภู่ทอง รอง ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3 เป็นประธานในการปลูก รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,000 ต้น


สำหรับกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์หลักแล้วยังเป็นการพัฒนาพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และลดสภาวะโลกร้อน รวมทั้งยังเสริมด้านภูมิทัศน์ เพื่อความร่มรื่นสวยงาม ให้กับสองข้างทางถนนของหมู่บ้านในครั้งนี้ต่อไป

 

สันติ วงศ์สุนันท์/ผู้สื่อข่าวเชียงราย

Related posts