ครม.ให้ อ.จะนะ เป็น เขตปลอดภาษี คนจะได้จะได้อะไร

หลังจากที่ ครม. ได้มีการเห็นชอบให้ อ.จะนะ เป็น เมืองปลอดภาษี ตามที่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. เป็นผู้เสนอ เพื่อให้ สอดคล้องกับ การพัฒนาเมืองต้นแบบ ทั้งหมด ที่ได้มีการดำเนินการไปแล้ว เช่น เมืองต้นแบบ อ.เบตง จ.ยะลา เมืองต้นแบบ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมืองต้นแบบ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ที่เรียกว่า โครงการ”สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นการพัฒนาที่เชื่อมต่อ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของจังหวัดชายแดนภาคใต้


หลังการเห็นขอบ ของ ครม. และ หลังที่ น.ส.ไตรสุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวดังกล่าว สู่สื่อมวลชน ในพื้นที่ของ อ.จะนะ จ.สงขลา ประชาชนกว่าร้อยละ 80 ที่ต้องการเห็นการเกิดขึ้นของ “เมืองต้นแบบที่ 4” หรือ”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ต่างดีใจที่เห็นถึงความ คืบหน้า ของโครงการเมืองต้นแบบ ที่คนกลุ่มนี้เชื่อว่า การเกิดขึ้นของ “เมืองต้นแบบที่ 4” จะเป็นหนทางหนึ่ง ในการสร้างงาน สร้างเงิน สร้างอาชีพใหม่ ให้กับคนในพื้นที่ และเป็นโครงการที่ บุตร หลาน ของคนในพื้นที่ ที่จบการศึกษาออกมา จะได้มีงานทำ ไม่ต้อง ตกงาน ที่เป็นอยู่ รวมทั้ง คนในพื้นที่ 3 จังหวัด ที่ต้องอาศัยการไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ก็จะได้มีงานทำในพื้นที่ โดยไม่ต้องไปทำงานยังประเทศเพื่อนบ้าน ที่ต้องเป็นแรงงานเถื่อน


แต่ในขณะเดียวกัน เอ็นจีโอ ซึ่งต่อต้านโครงการ”เมืองต้นแบบที่ 4” ในพื้นที่ ก็มีการเคลื่อนไหว โดย เอ็นจีโอ”ตัวพ่อ” ได้กล่าวหาว่า การเห็นชอบ ของ ครม. ให้ อำเภอจะนะ เป็นเขตปลอดภาษี เป็นการ”ลักหลับ” หรือ เล่นที่เผลอ ของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
จนมีคำถามว่า การที่ ครม. จะดำเนินการอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาประเทศ ครม.ต้องแจ้งให้กับ เอ็นจีโอ ใน จ.สงขลาทราบก่อนอย่างนั้นหรือ และต้องให้ เอ็นจีโอ เห็นชอบก่อนใช่หรือไม่ เพราะการที่กล่าวหาว่า “เล่นทีเผลอ” หรือการ”ลักหลับ” หมายถึงการทำอะไรที่ไม่บอกกล่าวกันก่อน “เอ็นจีโอ” เป็นอะไร ที่ ครม. จะต้องบอกกล่าว ก่อนที่จะเห็นชอบในโครงการ เมืองต้นแบบที่ 4 ที่ อ.จะนะ


และที่ กล่าวว่า”หมดเรื่อง”โควิด 19” เมื่อไหร่แล้วเจอกัน หมายความว่าอย่างไร เป็นการ”ข่มขู่” เป็นการ”ท้าทาย” หรือเป็นการ ส่งสัญญาณล่วงหน้าว่า จะมีการนำคนที่”เห็นต่าง” นำเอ็นจีโอ ในภาคใต้ ออกมา เคลื่อนไหว เพื่อกดดันให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ “เมืองต้นแบบ” แห่งนี้ใช่หรือไม่ และที่ถามว่า ชาวจะนะ ได้อะไร จากการที่ อำเภอจะนะ เป็นเขตปลอดภาษี ก็น่าจะเป็นคำถามที่ต้องการสร้างปัญหาให้เกิดขึ้น เพราะ หลังการมีมติของ ครม เพื่อให้ อำเภอจะนะเป็นเมืองปลอดภาษี แน่นอนคนอำเภอจะนะยังไม่ได้อะไรทั้งสิ้น เพราะพื้นที่ของอำเภอจะนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง โครงการที่จะเกิดขึ้นคือ การสร้างอุตสาหกรรม ของ เมืองต้นแบบยังไม่มี โครงการยังอยู่ระหว่างให้ สถาบันการศึกษา ใน จ.สงขลา ดำเนินการ จัดทำรายละเอียดอยู่


การกำหนดให้ อำเภอจะนะ เป็นเขตปลอดภาษี เป็นการ กำหนดล่วงหน้า เป็นการกำหนดไว้เพื่อการรออนาคต เช่นเดียวกับชื่อของโครงการที่เรียกว่า”เมืองอุตสาหกรรมแห่งอนาคต” ซึ่งหมายความว่า หาก เมืองต้นแบบที่ 4 เกิดขึ้นได้จริง ความเปลี่ยนที่เกิดกับ อำเภอจะนะ และใกล้เคียง เช่น อำเภอจะนะกลายเป็น เมืองอุตสาหกรรม เมืองเมืองธุรกิจ เป็นเมืองที่ถูกพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองท่า ที่มีท่าเรือน้ำลึก เมืองท่าขนถ่ายสินค้า การกำหนดให้ อำเภอจะนะ เมืองเมืองปลอดภาษี คนในอำเภอจะนะย่อมได้ประโยชน์อย่างแน่นอน เพราะถึงวันนั้น คนจะนะ คงไม่มีการปรับตัวไม่ได้เป็นชาวสวน ชาวนาอย่างเดียว แต่มีการปรับตัวไปสู่อาชีพใหม่อีกมากมาย ที่ได้ประโยชน์จากการที่อำเภอจะนะเป็นเมืองปลอดภาษี
แม้แต่ เรื่องการค้า เรื่องการเลี้ยงนกเขาชวา ที่เป็นอาชีพในการสร้างรายได้ของคนในอำเภอจะนะ ก็ได้ประโยชน์ในการค้าขาย จากการที่ อำเภอจะนะเป็นเขตปลอดภาษี ดังนั้นวันนี้อย่าถามว่า คนจะนะ ได้อะไรกับการที่ ครม.ประกาศให้เป็นเขตปลอดภาษี เพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะได้นั่นเอง
การพัฒนาทุกอย่าง จะต้องมีได้มีเสีย การพัฒนาไม่ได้หมายความว่าคนที่ได้จะเป็น”นายทุน” เพียงอย่างเดียว และหากยึดหลักคิดว่า การพัฒนาคนที่ได้ประโยชน์คือ”นายทุน”อย่างที่ เอ็นจีโอ พยายาม ที่จะ ปลุกระดม ให้คนในพื้นที่ออกต่อต้าน โครงการทุกโครงการของรัฐ บ้านเมืองจะล้าหลัง และผู้ที่รับกรรมคือคนส่วนใหญ่ในพื้นที่นั่นเอง

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts